Donate

Thank you for your donation.Youtube Videos

Meseley Newsletter

ብድሆ ኣንጻር ኣተሓሳስባና

 

LATEST NEWS____________________________________________________________________

ቅልዕቲ ደብዳቤ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶር ኣብይ ኣሕመድ

ንሕና ኣባላት ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን (ኤምዲሰመ) ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤ ኢሂወደግ ዋና ጸሓፊ ኮይንካ ምስተመረጽካን፡ ብድሕሪኡ ኣብ መደረኻ ንውሳኔ ኮምሽን ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ-ኩነት ከምትቕበሎን ከም ተተግብሮን ምስ በልካን፡ ነቲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ብኹናትን ብሳዕቤኑን ብኣካልን፡ መንፈስን፡ ስነ-ኣእምሮንኣዊ መጉዳእቲን እዚ ኢልካ ክግመት ዘይከኣል ዕንወትን፡ ምጉስቛልን ዝጸገበ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይተጸበዮ ካብ ሰማይ ከምዝወረደ ትኣምራትን፡ ተስፋ ዘስነቐን እዩ ነይሩ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን።

Read more...

መላኺዶ ጸላኢ?

ኩሎም መለኽቲ ስርዓታት ገለ ዘመሳስሎም ባህርያት ኣለዎም። ንሱ ድማ ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ፡ ብሕጊ ክግዝኡ ኣይደልዩን፡ ዝኾነ ዝቃወሞም ሰብ የርዕዱን፡ ይኣስሩ፡ ይቐትሉን፡ ሃብቲ ናይ ሃገር ድማ ብዘይ ዝኾነ ተሓታትትነ  ይግብቱን ይሰርቁን። እቲ ህዝቢ ሰሪሑ፡ ሓሪሱ፡ ነጊዱ ክበልዕ ግና ኣይክልክልዎን። ገሊኦም እሞ ከኣ ንህዝቦም ብቑጠባን ትምህርትን የማዕብልዎ። ... እቲ ኹሉ ኢሰያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ካብ ምልካዊ ባህርያቱ ዝተበገሰ እዩ ዝብል እምነት ነይሩኒ። ሕጂ ግና ካብ ምልካውነትን ኣብ ስልጣን ምጽናሕን ሓሊፉ ብተወሳኺ ካብ ክቱር ጽልኢ ዝተበገስ እዩ ክብል እደፍር። 

Read more...

 ጋዜጣዊ መግለጺ

እቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሓምለ ዝጀመረ ናይ ሰላም መስርሕ፡ ብድሕሪኡ ዝሰዓበ ምጅማር ቀጥታ በረራ ኣየርን፡ ናይ ቴሌፎን መስመራትን ንህዝብታት  ክልቲኦም ሃገራት ውሕስነት ዘለዎን ነባሪ ሰላም ክርእዩ ዘለዎም ባህጊ ዓቢ ተስፋ ዝሃበ እዩ። ስለዚ እዮም ድማ ዜጋታት ክልቲኦም ሃገራት ሓጎሶምን ደገፎምን ዝገለጹ። የግዳስ እቲ ንህዝቢ ትግራይ ኣዋሲንካ ብመራሕቲ ክልቲኡ ሃገራት ክግበር ዝጸንሐ ምቕርራብ ኣብ ርሑቕ ዘይጠመተን፡  መሰረት ኣልቦን ብምዃኑ ንኹሉ ደላዩ ሰላም ኣሰካፊ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ።

Read more...

 ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ መስርሕ ሰላም

ኣብዚ ዝሓለፈ ሰለስተ ሰሙናት ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጀመረ ናይ ሰላም ዝርርብ፡ ድሒሩ ዝሰዓበ ምብጻሕ ናይ ዶር ኣቢይ ናብ ኤርትራ፡ ዝተገብረሉ ኣቀባብላን፡ ናይ ኢሰያስ ኣፎወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ምብጻሕን ኣብኡ ዘስምዖ መደረን፡ ኣሻብኦም ካብ ናይ ደም ጸላእቲ ናብ ሓደሽቲ ፍቑራትን፡ ህያብ ኣብ ምልውዋጥን በጺሖም፡ እንታይ እዩ ዝኽወኖ ዘሎ፡ እምበርዶ እዚ ኩነታት ረብሓ ኤርትራ ዘቐደመ እዩ፡ ዝኾነ ዝግበር ውዕላትከ ልዑላውነት ኤርትራ ዘኽብር ድዩ፡ ዝብል ሕቶታት ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣጨኒቕዎም ይርከብ። እዚ ድማ ቕቡል ሻቕሎት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ዘርእየና ድማ፡ ኤርትራዊ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ከም ዋና ዘይኮነስ ከም ጓና ብማዕዶ ክዕዘብ ስለ ዝተቀሰበ እዩ።

Read more...

Eritrea: A Country Under the Sway of a Dictatorship

This booklet is based in large part on the contributions of the conference “Eritrea and the Ongoing Refugee Crisis”, which took place in Brussels on 19 October 2017. The conference was organized by the Eritrean Movement for Democracy and Human Rights, Europe External Policy Advisors (EEPA), PRO ASYL e.V., Connection e.V., War Resisters’ International and the Eritrean Law Society.

ጋዜጣዊ መግለጺ

ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶር ኣቢይ ኣሕመድ ንሕዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ፡ ንህዝብታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓለምን ድማ ብሓፈሻ፡ ሓዲሽ ናይ ሰላም ጩራ ተስፋ ዝሃበ፡ ኢትዮጵያ ንውሳነ ናይ 2002 ኮምሽን ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ብዘይ ቅድመ ኩነት ከምትቕበሎን ከምተተግብሮን መግለጺ ኣውጺኦም። እዚ ናይ ርሕቁን ቀረባን ዝጠመተ ለባም ውሳነ፡ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክሰፍን ንረብሓ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት እዩ።

Read more...

ዝተግዝአ ኣተሓሳስባ

ህቡብ ደራፋይ ቦብ ማርሊ ሓንቲ ካብተን ፍልጥቲ ደርፍታቱ “Emanicipate yourself from mental slavery” ትብል እያ። እዚ ማለት “ነብስኻ ካብ ናይ ኣእምሮ ባርነት ሓራ ኣውጽእ” ። ብዙሕ ግዜ ከይተረድኣና ከም ቅቡል ንወስዶ ኣተሓሳስባ ይኹን ኩነታት ኣሎ። ብፍላይ ከተኩረሉ ደልየ ዘለኹ ግና ናይ ዓድና፡ ከም ህዝቢ ተቐቢልናዮ ንኸዶ ዘሎና ዘይንቡር ኩነታት ገለ ኣብነታት ጠቂሰ ሓደ ክልተ ሓሳባት ወስ ከብለልኩም።

Read more...

ጋዜጣዊ መግለጺ

ኣብ ዕለት 31 ጥቅምቲ ፡ ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ከባቢ ኣኽርያ እትርከብ ቤትምህርቲ ኣል ዲያዓ ኣብ ምምሕዳራ ጣልቃ ብምእታዉ፡ ነቲ ምትእትታው ብትብዓት ዝተቓወሙ ሽማግለታት እታ ቤትምህርቲ ሓጂ ሙሳን ብጾቶምን ድማ ክኣስር ተረኺቡ። ነዚ ብምቕዋም ኣሽሓት ምእመናን እስልምና ሰላማዊ ሰልፊ ከምዝገበሩ፡ ኣባላት ጸጥታ ስርዓት ህግደፍ ድማ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብወተሃደራዊ ሓይሊን ብጥይትን ክብትኖ ከምዝፈተነ፡ ካብ ኣስመራ ብቪድዮ ዝተሰነየ ዝተቃልሐ ሓበሬታ ተኸታቲልናዮ ኣሎና።

Read more...

UN Special Rapporteur emphasises on the gravity of human rights violations in Eritrea at a packed gathering

There are “reasonable grounds to believe crimes against humanity are taking place”, stated Sheila Keetharuth, UN Special Rapporteur on the human rights situation in Eritrea, at a major high-ranking international staffed conference held in Brussels this week. The dire human rights situation in the Horn of Africa nation— including arbitrary detention and extrajudicial executions—has “not improved in essentials”, she emphasised, despite consistent attention in recent years from the UN and human rights agencies.

 18 መስከረም፡ 'መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ'

ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ከም ሃገርን ህዝብን ንኸረጋግጽ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ’ዩ። ብመስዋእቱ መሬታዊ ልዕላውነት ክረጋግጽ እኳ እንተኻኣለ፡ ሰብኣዊ መሰሉን፡ ህዝብዊ ሓርነቱን ከረጋግጽ ግን ገና ኣብ ትጽቢቱ ዘይነበረ ከቢድ መስዋእቲ ዳግማይ እንዳኽፈለ ይርክብ። ነዚ ሰብኣውነቱን ብቐንዱ`ውን ከም ህዝብን ከም ሃገርን ህላውነቱ ዝፈታትን ኩነታት ብሓድነት መኪቱ፡ መሰላቱን ሰብኣዊ ኽብሩን ከምዘረጋግጾ ፍጹም ዘየማትእ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ናይ ሓጺር ግዜ ሕቶ ምዃኑ እምነትን መረዳእታን ክህልወና ይግባእ። 

Read more...

 ግዱድ ዕስክርና ደው ይበል!

ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኤርትራውያን ተመሃሮ 11 ክፍሊ ናብ ሳዋ ክወርዱ ከም ዝጀመሩ ኣብ ማዕከናት ዜና ክቃላሕ ቀንዩ ኣሎ። እዚ ድማ ብጉልባብ ትምህርቲ ኩሎም ትምህርቶም ዝውድኡ ተመሃሮ ናብ ግዱድ ዕስክርና ዝኽተቡሉ መስርሕ እዩ። እዞም ዓቕሚ ኣዳምን ሄዋንን ዘይበጽሑ ዕሸላት መንእሰያት፡ ካብ ማሙቕ ገዝኦምን ካብ ሓለዋ ስድራቤቶምን ወለዶምን ተመንዚዖም ኣብ ትሕቲ ጽንኩርን ኩነታት ወተሃደራዊ ታዕሊም ክወስዱን፡ እሞ ከኣ ንብዙሓት ሕልናን ርህራሄን ዝጎደሎም ዓለምቲ ክቃልዑ ይግደዱ ኣለዉ። ብዙሓት ካብኣቶም ድማ ግዳያት ናይ ዝተፈላለየ ስነኣእምሮዊ፡ ኣካላዊን፡ ጾታዊ በሰላታትን ከምዝኾኑ ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ።

Read more...

 ኤምዲሰመ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ

ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን (ኤምዲሰመ) ክልተ ዓመታዊ ጉባኤኡ ብዕለት 21 ግንቦት 2017 ኣብ ከተማ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣቃኒዑ።

 

Read more...

Deliberation on Human Rights Situation in Eritrea at the 7th Citizens Continental Conference

It is to be recalled that a delegation composed of different Eritrean civic and political organizations participated in the 6th Citizens Continental Conference last year at almost the same time the UN Human Rights Commission of Inquiry on Eritrea (COIE) had issued a statement with regards to the human rights situation in Eritrea. This year, likewise, a delegation of Eritrean activists in the name of Dr Asia Abdelkadir, Dr Bereket Berhane, Ms Hellen Gebreamlak, Mr Michael Embaye and Dr Adane Ghebremeskel attended the 7th Citizens Continental Conference representing different civic organizations.