Donate

Thank you for your donation.Youtube Videos

Meseley Newsletter

ብድሆ ኣንጻር ኣተሓሳስባና

 

LATEST NEWS____________________________________________________________________

 ጋዜጣዊ መግለጺ

እቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሓምለ ዝጀመረ ናይ ሰላም መስርሕ፡ ብድሕሪኡ ዝሰዓበ ምጅማር ቀጥታ በረራ ኣየርን፡ ናይ ቴሌፎን መስመራትን ንህዝብታት  ክልቲኦም ሃገራት ውሕስነት ዘለዎን ነባሪ ሰላም ክርእዩ ዘለዎም ባህጊ ዓቢ ተስፋ ዝሃበ እዩ። ስለዚ እዮም ድማ ዜጋታት ክልቲኦም ሃገራት ሓጎሶምን ደገፎምን ዝገለጹ። የግዳስ እቲ ንህዝቢ ትግራይ ኣዋሲንካ ብመራሕቲ ክልቲኡ ሃገራት ክግበር ዝጸንሐ ምቕርራብ ኣብ ርሑቕ ዘይጠመተን፡  መሰረት ኣልቦን ብምዃኑ ንኹሉ ደላዩ ሰላም ኣሰካፊ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ።

Read more...

 ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ መስርሕ ሰላም

ኣብዚ ዝሓለፈ ሰለስተ ሰሙናት ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጀመረ ናይ ሰላም ዝርርብ፡ ድሒሩ ዝሰዓበ ምብጻሕ ናይ ዶር ኣቢይ ናብ ኤርትራ፡ ዝተገብረሉ ኣቀባብላን፡ ናይ ኢሰያስ ኣፎወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ምብጻሕን ኣብኡ ዘስምዖ መደረን፡ ኣሻብኦም ካብ ናይ ደም ጸላእቲ ናብ ሓደሽቲ ፍቑራትን፡ ህያብ ኣብ ምልውዋጥን በጺሖም፡ እንታይ እዩ ዝኽወኖ ዘሎ፡ እምበርዶ እዚ ኩነታት ረብሓ ኤርትራ ዘቐደመ እዩ፡ ዝኾነ ዝግበር ውዕላትከ ልዑላውነት ኤርትራ ዘኽብር ድዩ፡ ዝብል ሕቶታት ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣጨኒቕዎም ይርከብ። እዚ ድማ ቕቡል ሻቕሎት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ዘርእየና ድማ፡ ኤርትራዊ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ከም ዋና ዘይኮነስ ከም ጓና ብማዕዶ ክዕዘብ ስለ ዝተቀሰበ እዩ።

Read more...

Eritrea: A Country Under the Sway of a Dictatorship

This booklet is based in large part on the contributions of the conference “Eritrea and the Ongoing Refugee Crisis”, which took place in Brussels on 19 October 2017. The conference was organized by the Eritrean Movement for Democracy and Human Rights, Europe External Policy Advisors (EEPA), PRO ASYL e.V., Connection e.V., War Resisters’ International and the Eritrean Law Society.

ጋዜጣዊ መግለጺ

ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶር ኣቢይ ኣሕመድ ንሕዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ፡ ንህዝብታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓለምን ድማ ብሓፈሻ፡ ሓዲሽ ናይ ሰላም ጩራ ተስፋ ዝሃበ፡ ኢትዮጵያ ንውሳነ ናይ 2002 ኮምሽን ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ብዘይ ቅድመ ኩነት ከምትቕበሎን ከምተተግብሮን መግለጺ ኣውጺኦም። እዚ ናይ ርሕቁን ቀረባን ዝጠመተ ለባም ውሳነ፡ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክሰፍን ንረብሓ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት እዩ።

Read more...

ዝተግዝአ ኣተሓሳስባ

ህቡብ ደራፋይ ቦብ ማርሊ ሓንቲ ካብተን ፍልጥቲ ደርፍታቱ “Emanicipate yourself from mental slavery” ትብል እያ። እዚ ማለት “ነብስኻ ካብ ናይ ኣእምሮ ባርነት ሓራ ኣውጽእ” ። ብዙሕ ግዜ ከይተረድኣና ከም ቅቡል ንወስዶ ኣተሓሳስባ ይኹን ኩነታት ኣሎ። ብፍላይ ከተኩረሉ ደልየ ዘለኹ ግና ናይ ዓድና፡ ከም ህዝቢ ተቐቢልናዮ ንኸዶ ዘሎና ዘይንቡር ኩነታት ገለ ኣብነታት ጠቂሰ ሓደ ክልተ ሓሳባት ወስ ከብለልኩም።

Read more...

ጋዜጣዊ መግለጺ

ኣብ ዕለት 31 ጥቅምቲ ፡ ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ከባቢ ኣኽርያ እትርከብ ቤትምህርቲ ኣል ዲያዓ ኣብ ምምሕዳራ ጣልቃ ብምእታዉ፡ ነቲ ምትእትታው ብትብዓት ዝተቓወሙ ሽማግለታት እታ ቤትምህርቲ ሓጂ ሙሳን ብጾቶምን ድማ ክኣስር ተረኺቡ። ነዚ ብምቕዋም ኣሽሓት ምእመናን እስልምና ሰላማዊ ሰልፊ ከምዝገበሩ፡ ኣባላት ጸጥታ ስርዓት ህግደፍ ድማ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብወተሃደራዊ ሓይሊን ብጥይትን ክብትኖ ከምዝፈተነ፡ ካብ ኣስመራ ብቪድዮ ዝተሰነየ ዝተቃልሐ ሓበሬታ ተኸታቲልናዮ ኣሎና።

Read more...

UN Special Rapporteur emphasises on the gravity of human rights violations in Eritrea at a packed gathering

There are “reasonable grounds to believe crimes against humanity are taking place”, stated Sheila Keetharuth, UN Special Rapporteur on the human rights situation in Eritrea, at a major high-ranking international staffed conference held in Brussels this week. The dire human rights situation in the Horn of Africa nation— including arbitrary detention and extrajudicial executions—has “not improved in essentials”, she emphasised, despite consistent attention in recent years from the UN and human rights agencies.

 18 መስከረም፡ 'መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ'

ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ከም ሃገርን ህዝብን ንኸረጋግጽ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ’ዩ። ብመስዋእቱ መሬታዊ ልዕላውነት ክረጋግጽ እኳ እንተኻኣለ፡ ሰብኣዊ መሰሉን፡ ህዝብዊ ሓርነቱን ከረጋግጽ ግን ገና ኣብ ትጽቢቱ ዘይነበረ ከቢድ መስዋእቲ ዳግማይ እንዳኽፈለ ይርክብ። ነዚ ሰብኣውነቱን ብቐንዱ`ውን ከም ህዝብን ከም ሃገርን ህላውነቱ ዝፈታትን ኩነታት ብሓድነት መኪቱ፡ መሰላቱን ሰብኣዊ ኽብሩን ከምዘረጋግጾ ፍጹም ዘየማትእ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ናይ ሓጺር ግዜ ሕቶ ምዃኑ እምነትን መረዳእታን ክህልወና ይግባእ። 

Read more...

 ግዱድ ዕስክርና ደው ይበል!

ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኤርትራውያን ተመሃሮ 11 ክፍሊ ናብ ሳዋ ክወርዱ ከም ዝጀመሩ ኣብ ማዕከናት ዜና ክቃላሕ ቀንዩ ኣሎ። እዚ ድማ ብጉልባብ ትምህርቲ ኩሎም ትምህርቶም ዝውድኡ ተመሃሮ ናብ ግዱድ ዕስክርና ዝኽተቡሉ መስርሕ እዩ። እዞም ዓቕሚ ኣዳምን ሄዋንን ዘይበጽሑ ዕሸላት መንእሰያት፡ ካብ ማሙቕ ገዝኦምን ካብ ሓለዋ ስድራቤቶምን ወለዶምን ተመንዚዖም ኣብ ትሕቲ ጽንኩርን ኩነታት ወተሃደራዊ ታዕሊም ክወስዱን፡ እሞ ከኣ ንብዙሓት ሕልናን ርህራሄን ዝጎደሎም ዓለምቲ ክቃልዑ ይግደዱ ኣለዉ። ብዙሓት ካብኣቶም ድማ ግዳያት ናይ ዝተፈላለየ ስነኣእምሮዊ፡ ኣካላዊን፡ ጾታዊ በሰላታትን ከምዝኾኑ ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ።

Read more...

 ኤምዲሰመ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ

ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን (ኤምዲሰመ) ክልተ ዓመታዊ ጉባኤኡ ብዕለት 21 ግንቦት 2017 ኣብ ከተማ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣቃኒዑ።

 

Read more...

Deliberation on Human Rights Situation in Eritrea at the 7th Citizens Continental Conference

It is to be recalled that a delegation composed of different Eritrean civic and political organizations participated in the 6th Citizens Continental Conference last year at almost the same time the UN Human Rights Commission of Inquiry on Eritrea (COIE) had issued a statement with regards to the human rights situation in Eritrea. This year, likewise, a delegation of Eritrean activists in the name of Dr Asia Abdelkadir, Dr Bereket Berhane, Ms Hellen Gebreamlak, Mr Michael Embaye and Dr Adane Ghebremeskel attended the 7th Citizens Continental Conference representing different civic organizations.

Eritrea@25 Seminar Series

The Eritrean Movement for Democracy and Human Rights (EMDHR) in conjunctions with Eritrean intellectuals and experts is currently busy conducting Paltalk seminars aimed at reviewing 25 years of independence. The objective of these series of seminars is to learn from the past, overcome the present and envision a bright future of Eritrea. The seminars are recorded and posted on Youtube. You can find the links to the talks below.

Read more...

ጦብላሕታ መስከረም 18 2001

እዋኑ ጉጅለ 15 ብቃልዕ ምስተን ብሕታውያን ጋዜጣታት ብዛዕባ ኩነታት ሃገርና ብፍላይ ድማ ካብ ህዝቢ ተሰዊሩ ዝነበረ ውሽጣዊ ምስሕሓብ ገለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ምስ ኢሰያስ ብቓልዕ ክወጽእ ጀሚሩሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እዩ። ንሶም ኩነታት ሃገርና ብጽቡቕ ይኸይድ ስለዘየሎ ኣኼባ ግበረልና ክብሉ ከለዉ፡ ኢሰያስ ንስኹም መዓስ ኣኼባ ይጽውዕ ኣይትነግሩንን ኢኹም ክብሎም ከሎን እዩ።

Read more...