Donate

Thank you for your donation.Youtube Videos

Meseley Newsletter

ብድሆ ኣንጻር ኣተሓሳስባና

 

Published Date

ሳዋ፡ 8 ቀንዲ ነጥብታት ቃለመሕትት ‘ፕረዚደንት’ ኢሳይያስ

'ፕረሲደንት' ኢሰያስ ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ናይ ዝገበሮ ቃለመሕትት ኣብዘን ዝስዕባ ሸሞንተ ነጥብታት ክጠቓለል ይኽእል።

  1. ሞት ኤርትራውነን መንእሰያት ንኣቶ ኢሳይያስ ኣይእንታይን’ዩ! ነቲ ኣብ መዳጎኒ ሊብያ ዘጋጠመ ዘስካሕክሕ ህልቂት ስደተኛታት ኣልዒሉ ክስሕቕን ከባጩን ምርኣይ ሰብኣውነት ዝረሓቖ ፍጥረት ኮይኑ ከም ዘሎ ብንጹር ዘጋልጽ’ዩ። እዚ ሰብ እዚ ካብ ኣየናይ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ’ዩ ዝቐድሕ? ብህልቂት ሰባት ክስሕቕ ክትሪኦ እንከለኻ ነፍሰ-ስጋኻ’ዩ ዝገፍፍ!
  2. “ብዙሓት ብዙሓት ብዓሰርተታት ኣሽሓት” ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ከም ዝተሰዱ፡ ንፈለማ እዋን ብምእማን፡ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት (ሱዳንን ኢትዮጵያን) ዝርከቡ መዓስከራት “ብቐትሪ ጥራይ ዘይኮነ ብጸልማት ዝረአ’ዩ” ድሕሪ ምባል ብዛዕብኦም ምዝራብ “ግዜና ነጥፍእ” ክብል ገሊጽዎ። ኣብ ሳዋ ዝተሰንዐ “ንቕሓት” ድኣ ነዞም ብዓሰርታት ኣሽሓት (ኣማኢት ኣሽሓት ዝብል ኣፍ’ዩ) ብኸመይ ብዘብለጭልጭ ዓለምን “ትካላት ስለያ ምዕራብን ማእከላይ ምብራቕን ተደምሲሱ? ዶስ ናይ ብሓቂ መንእሰይ ን”ንቕሓት ሳዋ” ነቒሑሉ!
  3. እቲ ዝስደድ ዘሎ መብዛሕትኡ ካብ ሓደ ከባቢ እዩ ኢሉ ክገልጾ ምፍታኑ፡ ኣቶ ኢሰያስ ነቲ ፈላሊኻ ግዛእ ዝብል ፍቱን ዕጥቁ ዳግም ክጥቐመሉ ይፍትን ኣሎ። ነቲ ዝጥቅኖ ዘሎ ከባቢ (ዞባ) ካብቲ ዝዓበየ ክፋል ሕብረተሰብ ከምዝንጸል እዩ ክገብር ዝደሊ ዘሎ።
  4. ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ’ዩ ንህዝባዊ ግንባር ወሊድዎ፡ እንበር ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነን ንክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ወሊድዎ- ትርጉሙ መርድእ ሞት ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍ ከም ውድብን’ዩ። እዚ ድማ ንኣቶ ኢሳይያስ ዝኾነ ውድብ/ትካል ስለዘስግኦ፡ ነቲ ድሮ ኣፈራሪሱ ናብ ሬሳ ዝቐየሮ ውድቡ ሓመድ ድበ ኣልቢሱ ናብ ሕቑፊ ህዝቢ ዕቑባ ይሓትት ኣሎ- ወይልኻ ንእሽቶን ዓቢን ህግደፍ እምበር፡ ሕቑፊ ህዝቢ ኤርትራስ፡ ሓዊ ተፊኡ’ዩ ዝርከብ!
  5. ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሳዋን ዘፍረዮ ኣበርክቶ እንታይ’ዩ ንዝብል ሕቶ ብሕቶ መሊስሉ። ከም ልማዱ ግን ዓሰርተታት ሕቶታት ካብ ምድርዳር ኣይሓለፈን። “ብዝተጨበጠ ኣሃዝ ክግለጽ ኣለዎ” ድማ ኢሉ። ዘስደምም’ዩ እሞ ኣንታ ሰብ ንሱ እኳ’ዩ እቲ ሕቶ! ንምሕጋዙ ዝኣክል ግን፡ ልዕሊ 20 000 መንእሰያት ብሰንኪ እቲ ንምሕንጻጹ ሓንጊዱ ዘሎ ዶብ ተቐቲሎም፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ድማ ኣካሎም ጎዲሎም፡ ኣስታት ሓደ ሚልዮን ተሰዲዶም፡ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ካብኦም ነጋርን ቀባርን ዘይብሎም ኣብ ጉዕዞ ስደት ጠፊኦም፡ ኣሽሓት ኣብ ስደት በሰላ ግህሰት መሰላቶም፡ ብኽነት ዕድሚኦምን፡ ጸቕጥታት ስደትን ይሳቐዩ ኣለዉ።
  6. “ንቕሓት + ወዳበ + ዕጥቂ”፡ ዘይቅየር ናይ ቀደምን ሕጅን ቁጠባዊ፡ ፓለቲካዊን ማሕበራውን መትካላት ስርዓቱ ምዃኑ ኣነጺሩ። ኣብዚ እዋን’ዚ ብዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ክትርጎማን ክምዘናን እንከለዋ፡ “ድንቁር + ሕዩር + ድንጉር” ሕብረተሰብ ምፍጣር እዩ።
  7. ሳዋ፡ ማእከል ስልጠና፤ ፍልጠት ምርምርን ኮይና ካሪኩለም ትምህርቲ ኤርትራ ክኽለስ ኣንፈት ዝሓበረት’ያ ብዝበለላ ልሳን፡ ማሞስ ኣይተዓወተን ምባሉ፡ ናይ ምድንጋር ዕጥቁ ባዕሉ ኣቃሊዕዎ። እቲ ሓቂ ግን፡ ሳዋ፡ ናይ ኤርትራዊ መንእሰይ ዕድመ ዝመጸየት፡ ፍልጠቱ ዘባኸነት፡ ቅስሙ ዝሰበረት፡ ተስፋኡ ዘቕሃመት ክብረቱ ዝገፈፈት ማእከል፡ ዓመጽ፡ ወርደትን ባርነት ምዃና ነቲ ብኣኣ ዝሓለፈ ኩሉ ዝመዓጎ መሪር መርዚ’ዩ።
  8. እቲ ዝዓበየ ነጥቢ ካብቲ ኣብዚ ቃለመሕትት ዝበሎ ግን፡ ሳዋን ግዱድ ዕስክርናን ክቕጽል ምዃኑ’ዩ። ነዚ መንእሰያት ኤርትራ ፈለማ ብእግሮም ድሓር ብድምጾም ዝኾነንዎ፡ ፓሊሲ ድንቁርናን ድሕረትን ብብሩር ክልብጦ ምፍታኑ፡ ነቲ መራት ሓድጉ ክሽፍን ኣይክእልን’ዩ። እዚ ንውዲት ሳዋ ነቒሒሉ ዘሎ ወለዶ ነዚ ኣንጻር መንእሰይ ኤርትራ ንምዕባሊኡ ንዝኾነ ድሑርን ናይ ክሳራ ኣረጊት ስርዓት ከም ዘይስስን ጌሩ ክቖርጾ ጥራይ’ዩ ዘለዎ።

ይኣክል ንግዱድ ዕስክርና!

ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን (ኤምዲሰመ)

ፕሪቶርያ

5 ነሓሰ 2019