Donate

Thank you for your donation.Youtube Videos

Meseley Newsletter

ብድሆ ኣንጻር ኣተሓሳስባና

 

Published Date

 

እቲ ሰሚናር ብኣቦመንበር ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ኤምዲሰመ ኣቶ ኩሉብርሃን ኣብርሃም ብዝኽሪ ሰማዕታት ተከፊቱ። ኣቶ ኩሉብርሃን ኣብ መኽፈቲ ዘረባኡ፡ ኤምዲሰመ ነዞም ኣያታትናን ኣቦታትናን ዝኾኑ ገዳይም ተቓለስቲ ነቲ ዝገበርዎን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣበርክቶ ብዝከኣሎ መጠን ካብኦም ተሞክሮ ንምቕሳምን ሰሚናራት እንዳዳለወ ዕድል ክህቦም ይፍትን ኣሎ ብምባል ንተሳተፍቲ እቲ ሰሚናር ብጣቅዒት ምስጋናኦም ክገልጹሎም ብምሕታት መድረኽ ንዕኦም ኣረኪቡ።


ብመጀመርያ ኣቶ ወልዴሱስ ዓማር ኤርትራ ንዕስራ ሰለስተን ዓመታት ብኸምዚ ክትርመስ እያ ኢሉ ዝገመተ ሰብ ኣይነበረን። እቲ ኣውራ ዘተሓሳስብ ድማ ዓቢ ሃጓፍ ይፍጠር ምህላዉ እዩ ብምባል ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ልዕሊ ሓሙሽተ ሽሕ መንእሰያት ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሃገር ገዲፎም ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ዝብል ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ኢሉ።

ሓደ ሰብ ብግዜ ውግእ ትሩብሊ ብጥይት ተሃሪሙ መዓንጣኡ ወጺኡ ብኢዱ ሒዝዎ ከሎ፡ እቶም ብጾቱ እሞ ቅድሚ ምሟትካ ለበዋ እንተለካ ተላቦ ምስ በልዎ፡ እዚ ሕልሚ እዩ ጋህዲ ኣይኮነ ክብል መለሰሎም ብምባል፡ ናይ ሎሚ ኩነታት ሃገርና ድማ ሕልሚ ዘይኮነ ብጋህዲ ንርእዮ ዘሎና ዘሰቅቕ ኩነታት እዩ ኢሉ። ካብቲ ዝገጥመና ዘሎ ብድሆታት ድማ ገለ ገለ ጠቂሱ።

ቀዳማይ ናይ ደንበ ደለይቲ ለውጢ ብድሆ ጉድለት ሓድነት እዩ ኢሉ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኩነታት ኤርትራ ናይ ህላወ ሕቶ ስለዝኾነ ብዝከኣል መጠን ኣብ መሰረታዊ ዘሰማምዓና ሓሳብ ተሰማሚዕና ክንሰርሕ ውዓል ሕደር ዘይብሃሎ ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ። ካልእ ብድሆ ድማ ካብ ነዊሕ ግዜ ዝማዕበለ ብፍላይ ድማ ብግዜ ገድሊ ኤርትራ ዝተራእየ ፍልልያት ብጎነጽ ናይ ምፍታሕ ባህሊ ሕጂውን ኣብ ኣእሞሮ ናይ ገለ ሰባት ሰሪጹ ኢሰያስ ብብረት ጥራሕ ክእለ ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ክእረም ዘለዎ ምዃኑ ኣቶ ወልደየሱስ ኣዘኻኪሩ። ብምቅጻል ኣቶ ወልደየሱስ ብግዜ ገድሊ ሓደ ምስ ጸላኢ ተሰሊፉ ሰብ ከጋፍዕ ዝጸንሐ ኮማንድስ ንሜዳ እንተወጺኡ ሓንጎፋይ ብምባል ይቕበል ነይሩ ሕጂ ግና ነዚ ባህሊ እዚ ኣጥፊእናዮ ከይንህሉ ኣብ ግምት ከነእቱ ኣሎና ብምባል ዘረብኡ ደምዲሙ።


ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ምስዚ ብምስምማዕ፡ ስርዓት ኢሰያስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጽሉእ፡ ኣብ ከባቢ ሃገራት ፍንፉን ካብ ዓለምውን ንጹል ክነሱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስልጣን ደው ክብል ክኢሉ ኣሎ፡ እዚ ድማ ሳዕቤን ምምቅቓል ምዃኑ ኣገንዚቡ። ብኻልእ መዳይ ድማ ብናይ ግዳም ሓይሊ ኣወንታዊ ለውጢ ከመጽእ ቀሊል ከምዘይኮነ ካብ ተሞክሮ ካልኦት ሃገራት ክንመሃር ስለንኽእል፡ ዋንነት ናይ ለውጢ ኣብ ኢድ ኤርትራውያን ክወርድ ከምዘለዎ ኣስሚሩሉ። ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ካልእ ኣገዳሲ ዝበሎ ነጥቢ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ለውጢ ምንቅስቓሳት ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ተቃውሞ ኣዝዩ ተረሓሒቁ እዩ ጸኒሑ። ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመጽእ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ተቓውሞ ምስዝሕይልን ምስዝድገፍን ምዃኑ ኣዘኻኺሩ። ምስዚ ብምትሕሓዝ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ስለዘላ ዘገላብጥ ግዜውን ስለዘይብልና ክሉ ዓቅምታትና ነዚ ስርዓት ኣብ ምእላይ ብምትኳር ሓባራዊ ስራሕ እንዳሰራሕካ ሓድነት ንምርግጋጽ ክጽዓር ኣለዎ ኢሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ምውዳቕ ስርዓት ኢሰያስ ምብትታን ኤርትራ ከየኸትል ክንጥንቀቕ ኣሎና ብምባል ኣስተምህሮኡ ዘዚሙ።

ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ዘለዎም ሕቶታትን ርእይቶታን ለበዋን ብክፉት መንፈስ ድሕሪ ምፍሳስ እቲ ሰሚናር ብጽቡቕ መንፈስ ተዛዚሙ።  

ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ!

ኤምዲሰመ - ክፍሊ ርክባት