Donate

Thank you for your donation.Youtube Videos

Meseley Newsletter

ብድሆ ኣንጻር ኣተሓሳስባና

 

Published Date

 ምስ ሰብኣዊ ኩነታት ዝምልከት ጉባኤኛታት፡

1. በቲ ኣብ ሊብያ ኣብ ሚያዝያ 2015 ዘጋጠመ ብኢድ ዳዒሽ ናይ ንጹሃት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ኣሰቃቂ ቅትለት ሓዘኖምን ቁጥዐኦምን ገሊጾም። ኤምዲሰመ ንዝኾነ ግብረሽበራን ኣገባባቱን ብትሪ ይኹንን። እዚ ከይድገምን ኩሎም ግብረሽበራውያንን ገበነኛታትን ክስዓሩ ድማ ኩሎም ኣባላት ማሕበረሰብ ዓለም ዝተወሃሃደ ጽዕርታት ክገብሩ ተላብዮም።

2. ናብቲ ውሑስ ዝበሃል ኤውሮፓ ንምስጋር ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዘጋጥም ዘሎ መወዳእታ ዘይብሉ መቕዘፍቲን ሞትን ናይ ንጹሃት ኤርትራውያን ኣዝዩ ከምዘሕዘኖም ብምግላጽ፡ እዚ ግና ኣብኡ ጥራሕ ዝተሓጽረ ከምዘይኮነ ኣዘኻኺሮም። ኣብተን ዑቕባ ክረኽቡለን ዝተሰዱለን ጎረባብቲ ሃገራት ከም ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፡ ኡጋንዳ፡ ኬንያ፡ ግብጺ፡ እስራኤልን ደቡብ ኣፍሪቃን መሰሎም ይርገጽ ኣሎ። ስለዚ ድማ እዚ ጉባኤ ነዘን ኣስማተን ዝተጠቕሰ ሃገራትን፡ ኤውሮፓዊ ሕብረትን፡ ሕብረት ኣፍሪቃን ነዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩሉ ዝከኣል ኣድላዩ ዝበሃል ሓለዋን ውሕስነትን ክህባኦም ይጽውዕ።

3. ነቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ኣስካሕካሒ ትራጀዲ ስርዓት ህግደፍ ዋላ ሓንቲ ነገር ከምዘየጋጠመ ብስቕታ ክሓልፎ ምፍታኑ ኣዝዩ ከምዘቆጥዖም ገሊጾም። ኤምዲሰመ እዚ ባህርያት እዚ ስርዓት ህግደፍ ገበነኛ ምዃኑ ይእመን ከምዘሎ ኣገንዚቡ። እዚ ንኤርትራ ኣጋጢምዋ ዘሎ ጻንታ ናይ ምዃን ሓደጋ ዝውገድ ድማ ሕጋውን ዲሞክራሲያውን መንግስቲ ምስ ዝትከል ጥራሕ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ስለዚ ድማ እዚ ጉባኤ እዚ ንሕብረት ኣፍሪቃ፡ ሕብረት ኤውሮፓን ማሕበረሰብ ዓለምን ነቲ ናይ 1997 ቅዋም ከተግብር፡ ኩሎም ናይ ፖለቲካን፡ ናይ እምነትን፡ ናይ ሕልናን እሱራት ብዘይቅድመ ኩነት ክፍትሑ፡ ንኹሉ ኣባል ሕብረሰብ ወተሃደር ዝገብር ግዱድ ዕስክርናን፡ መወዳእታ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ደው ክብል ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ፖለቲካዊ ጽቕጢ ክገብሩ ይምሕጸን።

4. ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ለውጢ ምምጻእ ሓላፍነት ናይ ሕዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ብምእማን፡ እዚ ጉባኤ እዚ ንኹሎም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንምውሓስ ክብርን፡ መሰልን፡ ሓድነትን፡ ልዑላውነትን ሕዝቢ ኤርትራ ዝከኣሎም ክገብሩ ይጽውዕ። እዚ ጉባኤ እዚ ንሕዝቢ ኤርትራ፡ ፖለቲካዊያን ውድባት፡ ሲቪካውን ማሕበራትን ምንቅስቓሳት፡ ናይ እምነት ማሕበራት ኣብ ሓደ ሃገራዊ መኣዲ ዘተ ብምስታፍ፡ ኣብ ሓባራዊ ራእይ ክርዕሙን ክሰርሑን ይጽውዕ።

5. ሓድነት ናይ ዓላማን፡ ሃገራውን ማሕበራውን ጥምረት ምርግጋጽን ኣብዚ መድረኽ እዚ እቲ እንኮ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምዝኽኻር፡ ዝርርብን ሃገራዊ ዕርቅን ነፍሲ ወከፍና ብቀዳምነት ክንሰርዖ ኣለና። ናይ ኤርትራውያን ንማሕበራዊ ፍትሒ፡ ዲሞክራስን፡ ፍትሕን ባህጊ ብእኡ ጥራሕ እዩ ጋህዲ ክኸውን ዝኽእል።

6. ንኹሎም እቶም ኣብ ኤርትራ ፍትሒን፡ ሰብኣዊን መሰላትን፡ ልዕልና ሕጊን ዘኽብር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምምጻእ ከይተሓለሉ ዝሰርሑ ዘለዉ ውልቀሰባት፡ ሲቪካዊ ማሕበራት ይኹኑ ፖለቲካዊ ሰልፍታት፡ ንኹሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ንእሽተይ ይኹን ዓቢ ኣበርክቶ የሞጉስ፡ ጻዕሮምን ቃልሶምን ድማ ብዝሓይለን ዝተዓጻጸፈን ናህሪ ክውስኹሉ ይላቦ።

7. ኤምዲሰመ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት(2013-2014) ብኤምዲሰመ ዝተሰላሰለ ስርሓትን ከምኡዉን ዘጋጠሙዎ ብድሆታትን ብኣቦ ወንበር ዝቐረበ ጸብጻብ ሰፊሕ ክትዕ ድሕሪ ምኽያድ ጉባኤ ንመደብ ዕዮ 2015-2016 ዝሕግዙ እዞም ዝስዕቡ ውሳኔታት የሕሊፉ።

  • ንቅርጡውን ኣድማዒን ኣሳራርሓ ክጥዕም፡ ክፍልታት (ዲፓርትመንት) ኤምዲሰመ ካብቲ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ክስርሓሉ ዝጸንሐ ሸውዓተ ናብ ሓሙሽተ ክወርድ። ኩሎም ኣባላት ኤምዲሰመ ኣብተን ክፍልታት ተመዲቦም በብኽእለቶምን ዝያዳ ከድምዕሉን ብዝኽእሉን ኣብ ቃልሲ ክሳተፉ።
  • ንስራሓትን ውሳኔታትን ኤምዲሰመ ስሉጥን ኣድማዒን ንምግባር፡ ባይቶ ኤምዲሰመ ብቦርድ ክትካእ። ቁጽሪ ኣባላት ቦርድ እንተወሓደ ትሽዓተ ክኸውን፡ እታ እትምረጽ ቦርድ ብውሑዱ ክልተ ግዜ ኣብ ዓመት እናተራኸበት ስራሕ መሪሕነት ክትግምግምን ክትከታተልን ኣድላዪ ውሳኔታት ከትሕልፍን ሓገዛትን ክትገብርን።
  • ንግዝኣተ ሕግን፡ ዲሞክራስያዊ ለውጢን ዝግበር ቃልሲ ንምሕያል፡ ኤምዲሰመ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ከም ኣድላይነቱ ጨናፍር ክኸፍት፡ ኣባላት ኤምዲሰመ ኣብ ዘለውዎ ምስ መሪሕነትን ቦርድን ኤምዲሰመ ብምልዛብ ጨናፍር ኣቚሞም ተጠርኒፎም ክቃለሱ። 
  • ኩሉ ኣባል ኤምዲሰመ እንተዋሓደ ወርሓዊ 50 ራንድ ናይ ኣባልነት ክፍሊት ክኸፍል። ካብ ደቡብ ኣፍሪቓ ወጻኢ ንዘለዉ ኣባላት ድማ፡ ተመጣጣኒ ብሕሳብ ሸርፊ እቲ ዘለውዎ ሃገር ክኸፍሉ።
  • ንህልው ኩነታት ቃልሲ ብምግምጋም ስራሕ ዝሰረቱ ምስ ካልኦት ብመትከልን ራኢን ዝቀራረብዎ ዘይበርገሳውያን ማሕበራት ሓቢርካ ብምስራሕ ጀሚሩ ከም ኣድላይነቱ ስጋብ ምሉእ ሕብረት ክገብር።

8. ጉባኤ ኤምዲሰመ፡ ሓሙሽተ ዝኣባላታ ፈጻሚት ሽማግለን፡ ትሽዓተ ዝኣባላታ ቦርድን መሪጹ። እቶም ብዲሞክራሳዊ ኣጋባብ ዝተመርጹ ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ ኣቦ መንበር ኣቶ ኢያሱ ዓንደማርያም፡ ወ/ት ሄለን ኪዳነ፡ ኣቶ ተስፋኣለም ኣርኣያ፡ ዶር ኣዳነ ገብረመስቀልን፡ ኣቶ ኩሉብርሃን ኣብርሃም እዮም።

 

ንመጻኢት ዝሓሸት ኤርትራ!
ጉባኤ ኤምዲሰመ 
07 ሰነ 2015
ፕሪቶርያ, ደቡብ ኣፍሪቃ