Donate

Thank you for your donation.Youtube Videos

Meseley Newsletter

ብድሆ ኣንጻር ኣተሓሳስባና

 

LATEST NEWS____________________________________________________________________

ተራ ምሁራት ኣብ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ

ገለ ሰባት ነቲ ናይ ዘበነ ገድሊ ብፍላይ ድማ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሕልንኦም ኣዳኺምካ ብነጻ ሓሳባቶም ከይገልጹ ንምሁራት ዝልጠፎም ዝነበረ ግናይ መግለጺ "ምሁር ተበላጺ እዩ፡ ምሁር ንኡስ ብርጅዋ እዩ" ዝብልን ንዕኡ ዝመሰል ኣሉታዊ ሓረጋት ዝዳረግ ዓይነት ኣበሃህላታት ንምሁራት ከቆናጽቡ ይስምዑ እዮም። ኣብ ህዝባዊ ግንባር እዚ ዓይነት ኣገላልጻ ብመደብ ንምሁራት ንምግላልን ነቲ ዲሞክራሲያዊ ባህሊ ንምትእትታው ዝሕግዝ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣወንታዊ ተራን ጽልውኦምን እቲ ኣብ መሪሕነት ዝነበረ ጉጅለ ብግቡእ ተገንዚቡ ስለዝነበረ፡ ነዚ ጽልዋ ንምእላይ ወይ ድማ ንምድኻም ዝተጠቕመሉ ተንኰል እዩ ነይሩ። እዞም ነዚ ዘረባ 'ምሁር ተበላጻይ' ዝብል ዘረባ ዝደግሙ ተስፋ እገብር ብግርህነት ይገብርዎ ክህልዉ። የግዳስ ክንነቅሓሉን ብኣግኡ ክእረም ዘለዎን መርዛም ቃል እዩ።

Read more...

Eritrean Economic Crisis: Intellectual Dishonesty and Opportunism- A Response to Dr. Abraham Kidane

Few Eritrean intellectuals continue to serve the ruling Eritrean regime which is stopping at nothing in destroying our country and our society. Names such as Dr. Wolday Futur, Prof. Asmerom Legesse, Dr. Araya Tsegai, Dr. Girmai Abraham, Dr. Tadesse Mehari and Dr. Abraham Kidane are representative of this group of Eritrean intellectuals who allowed themselves to be used as horn speakers and apologists for the brutal regime.

Read more...

ግዱድ ዕስክርና ደው ይበል!

ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኤርትራውያን ተማሃሮ 11 ክፍሊ ናብ ሳዋ ከም ዝወረዱ ኣብ ማዕከናት ዜና ክቃላሕ ቀንዩ ኣሎ። እዚ ድማ ብጉልባብ ትምህርቲ ኩሎም ትምህርቶም ዝውድኡ ተመሃሮ ናብ ግዱድ ዕስክርና ዝኽተቡሉን ኣብ ግዱድ ስራሕን ዘመናዊ ግልያነትን ዝኣትውሉ መስርሕ እዩ።

Read more...

Thousands of Eritrean students bused to Forced Labour Camps in Eritrea

Starting from 9th July 2016, over 27 000 Eritrean school children were bused to various forced labour camps around the country. This shocking latest action against school children comes in the wake of a damning report by the UN Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea which confirmed Crimes Against Humanity have been committed by the ruling regime since 1991 in what it called ‘systematic, widespread, and gross violations of human rights’ including enslavement, forced conscription and forced labour.

Read more...

ድሕሪ ጀነቫ ናበይ?

ኩላትና ከምዝተኸታተልናዮ፡ እታ ኣብ ሰነ 2014 ብመሰረት ጉባኤ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት (UN Human Rights Council) ተመዚዛ ዝቖመት ኮሚሽን፡ ናይ ክልተ ዓመት ጸብጻባ ኣብ ሰነ 21 ኣቕሪባ። ጀነቫ ድማ ነቲ ጸብጻብ ብዝድግፉን፡ ዝቃወሙን ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝመጹ ኤርትራውያን ኣዕለቕሊቓ ወሪሓ። ደለይቲ ለውጢ ነቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ብቀጥታ ናብ ኣህጉራዊ ቤትፍርዲ ገበነኛታት ክሰጋገር፡ ልኡኻት ስርዓት ህግደፍ ድማ እቲ ጸብጻብ ክንጸግ ናይ ዲፕሎማሲ ኩናት ኣብ ምክያድ ተጸሚዶም ወሪሖም።

Read more...

EMDHR Welcomes UN Human Rights Council Resolution on Eritrea

The Eritrean Movement for Democracy and Human Rights (EMDHR) welcomes the resolution on Eritrea that was passed by the Human Rights Council in Geneva on 03 June 2016. This follows the Commission of Inquiry (COI) on Human Rights in Eritrea report which found crimes against humanity has been committed in Eritrea by the ruling regime since 1991. This is a new Chapter in Eritrean history and opens the doors for those who have suffered at the hands of the Eritrean Regime. 

Read more...

ሓጺር ጸብጻብ ሰልፊ ደቡብ ኣፍሪቃ ንደገፍ ጸብጻብ ኮሚሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት

ብደለይቲ ፍትሒ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ን23 ሰነ 2016 ነቲ ጸብጻብ ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ዝድግፍ ሰልፊ ጀነቫ ብሓደ መንፈስ ንምድጋፍ ኣብ ፕሪቶርያ ክግበር ተወጢኑ እኳ እንተነበረ፡ እንተኾነ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ፕሪቶርያ ብዘጋጠመ ዕግርግርን ዘይምርግጋእን ንድሕነት ተሳተፍቲ ኣብ ሓደጋ መታን ከየእቱ እቲ ሰልፊ ተቛሪጹ፡ ኣምሳያኡ ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ብዝተሳተፍዎ ኣኼባ ተተኪኡ። ተሳተፍቲ ካብ ረሑቕ ከተማታት ደቡብ ኣፍሪቃ ብነፈርትን፡ ኣውቶቡሳትን፡ መካይንን ብምጉዓዝ እዮም መጺኦም።

Read more...

SADC Council of NGOs calls on African Union to establish accountability mechanism to deal with crime against humanity in Eritrea

SADC CNGO believes that the totality of these barbaric acts constitute extreme forms of crimes against humanity and thus the continued silence of the African Union and the African leadership in particular on the suffering of the Eritrean people raises profound concerns on the protection of human rights under the African Charter on Human and Peoples Rights. 

ኤርትራ ኣብ 25 ዓመት

ኣብ ኣተሓሳስባ ኤርትራውያን ጎሊሑ ዝርአ ነገር እንተሎ፡ ናጽነት ኤርትራ ብተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ከም ዝረተኸበ ዝብል እዩ። እዚ ግና ግጉይ ኣተሓሳስባ እዩ። ናጽነት ኤርትራ ብቃልሲ ሕዝቢ ኤርትራ እዩ ተረጋጊጹ። ዋንነቱ ናይ ሕዝቢ ኤርትራ እዩ። ህዝባዊ ግንባር ንህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ከምዝመጠዎ ጌርና ንሓስብ እንተዀንና ተጋጊና ኣሎና። እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ድማ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ወዲቓቶ ዘላ ንኽትወድቕ ዓቢ ተራ ተጻዊቱ እዩ። 

Read more...

A CALL FOR PARTICIPATION

Eritrea@25: Learning from the Past, Overcoming the Present and Envisioning a Bright Future

A wisdom is like a baobab tree, no one individual can embrace it.

Read more...

ባርባራዊ ቅትለት ንጹሃት ኤርትራውያን የብቕዕ!

ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን (ኤምዲሰመ) ኣብዚ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኣስመራ ንዘጋጠመ ዘስካሕክሕ ኣረሜናዊ ቅትለት ብትሪ ይኹንን። እዚ ፍጻመ እዚ መቐጸልታ ተግባራት ናይቲ ንኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ 25 ዓመታት መወዳድርቲ ብዘይርከቦ ግፍዕን ጭቆናንን ረሚስዋ ዘሎ ኣረሜናዊ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኢሰያስ እዩ። ሎሚ'ውን ከምቲ ትማሊ እታ ንስንኩላን ተጋደልቲ ኣብ ማይሓባር፡ ንንጹሃት ኤርትራውያን ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ዝረሽረሸት ኢድ ስርሓ ትቕጽል ኣላ። እዚ ስርዓት ንሕይወት ኤርትራውያን ዋላ ሓንቲ ፋዕራ ከምዘይብሉ ካልእ መርኣያ እዩ።

Read more...

The Eritrean regime kills many Eritreans in the capital Asmara.

On 03 April 2016 about at least 11 Eritreans were massacred by the Eritrean regime in the capital Asmara. The Eritrean Movement for Democracy and Human Rights (EMDHR) condemns this yet another heinous act against defenceless children and their mothers. These innocent Eritreans have lost the most sacred right- the right to life. Indeed, this vicious act confirms the findings of the UN Human Rights Inquiry Commission findings of crimes against humanity committed by the ruling regime.

Read more...

Reflections on Lack of Self-Reflection

Psychologists point out that self-reflection changes our perception of reality – that is to say, it empowers us to think outside the box, influences our reading of our surrounding, helps us discovery other ways of thinking and develops our consciousness. To activists, we believe, self-reflection is one of the most important tools that can help them manoeuvre through thick political undergrowth which is full of camouflaged obstacles.

Read more...

ሻዱሻይ ጉባኤ ዜጋታት ኣፍሪቃ ንኹነታት ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ኣብ ኣጀንዳኡ ክሰርዖ ንሓድነት ኣፍሪቃ ተላብዩ

ብሓልዮት ማእከል ተሳትፎ ዜጋታት ኣብ ሓድነት ኣፍሪቃ (Centre for Citizens Participation in the African Union) ዝተጋብአ 6ይ ጉባኤ ዜጋታት ኣፍሪቃ ካብ ዕለት 21-23 ጥሪ ኣብ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ: ኣዲስ ኣበባ "ዓመት ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪቃ: ብፍላይ ድማ ኣብ መሰላት ደቀንስትዮ" ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ተጋቢኡ። ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን (ኤምዲሰመ) ሓሙሽተ ኤርትራውያን ዝረከብዎ ተጣበቕቲ መሰላት ክሳተፉ ኣተሓባቢሩ።

Read more...

The 6th African Citizens’ Conference called up on African Union to put Eritrean human rights situation on its Summit Agenda

Convened by Centre for Citizen Participation at African Union (CCPAU) the 6th African Citizens’ Conference was held between 21st to 23rd January 2016 in Addis Ababa, Ethiopia, under the theme African Year of Human Rights, in particular, with focus on the Rights of Women”. The Eritrean Movement for Democracy and Human Rights (EMDHR) facilitated the participation of Eritrean delegation composed of five activists.

Read more...